قال امیرالمؤمنین الامام علی(علیه السلام): 

أحسَنُ الآدابِ ما كَفَّكَ عَنِ المَحارِمِ .

امیر المؤمنین امام علی(علیه السلام)می فرمایند: بهترينِ ادب ها، آن است كه تو را از حرام ها باز دارد.                                                                                    . غرر الحكم: ج ۲ ص ۴۶۲ ح ۳۲۹۸


  • ۲۵ اردیبهشت 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0