*اعضای گزینش باید افرادی صالح، متعهّد، عاقل، صاحب اخلاق کریمه، فاضل، متوجه به مسائل روز باشند.

*در گزینش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام شود.

*اعضای گزینش نباید تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌کار و سهل‌انگار باشند.

*میزان در گزینش، حال فعلی افراد است، مگر آنکه از گروهک­ها و مفسدین باشند یا حال فعلی آنها مفسده‌جویی و اخلالگری باشد.

*سئوالاتی که از افراد پرسیده می‌شود، باید مبتلا به بوده، ساده و بدون معمّا و مناسب با شغل افراد باشد.

*میزان رد و قبولی موازین اسلام و انسان باشد که هدایت جاهلان منظور نظر اصیل است.

*تجسّس از احوال اشخاص از غیر مفسدین و گروهک‌های خرابکار مطلقاً ممنوع است.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0