اطاعت از ولایت و تسلیم الهی

1. قال امیرالمؤمنین(ع) : یُسْتَیَدَلُّ عَلی ایمانِ‌الرَّجُلِ بِالتَّسلیم وَ لُزُومِ‌الطّاعَه.          غررالحکم ف 88 ج 1

                                 تسلیم و مطیع بودن مرد، نشانه ایمان اوست.

 2. قال امیرالمؤمنین(ع) : اصلُ‌الْایمان حُسن‌التَّسلیم لِاَمْرالله.                      

شرح غرر ج 2 ص 416

                         ریشه و بُن ایمان، نیکو تسلیم شدن بر امر و احکام خداوند است.

3. قال امیرالمؤمنین(ع) :غایَهُ الْاِسلام ‌اَلتَّسلیم غایَهُ‌التَّسلیم الْفَوْزُ بِدارِ الّنَعیمِ.   میزان‌الحکمه ج 4 ص 578

                     نهایت اسلام تسلیم بودن است و نهایت تسلیم بودن رستگاری و رسیدن به بهشت است.

4. قال امیرالمؤمنین(ع) : اَلْایمانُ لَهُ اَرکانٌ اَرْبَعَهٌ اَلتَّوَکُّلُ عَلَی‌الله وَ تَفْویض‌الْاَمْر اِلَی‌الله وَ‌الرِّضا بِقَضاءاللهوَالتَّسلیمُ لِاَمْرِالله.                                                     

کافی ج 2 ص 47

ایمان دارای چهار رکن است: توکل بر خدا و امور را به خداوند تفویض کردن و راضی بودن به قضاء خدا و تسلیم امر خدا بودن.                                    

5. عن ابی عبدالله(ع) : قال قُلْتُ لَهُ بِاَیِّ شَیٍ یُعْلَمُ‌الْمؤمِنُ بِأنَّهٌ مُؤمِنٌ؟

 قال: بِالتَّسلیم لِلّه وَالرِّضا فیما وَرَدَ عَلَیْه مِنْ سُرُورِ أوْ سَخَطٍ.

شخصی از امام صادق(ع) پرسید: به چه چیز ایمان مؤمن فهمیده می‌شود؟ فرمود: به تسلیم بودن از برای خدا و به راضی بودن به آنچه که بر او وارد می‌شود، حال می‌خواهد شادی باشد یا غم و ناراحتی.

نکته: از علائم ایمان، تسلیم احکام خداوند بودن و رضایت به قضاء الهی داشتن است.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0