ساعت مراجعه به هسته گزینش جهت تشکیل پرونده و امور اداری ساعت 8 الی 12 روزهای شنبه تا چهارشنبه در مواردی که داوطلب برای انجام مصاحبه, مذاکره ویا دیدار وگفتگو با اعضاء شورا دعوت گردد قبلاً روز و ساعت حضور در گزینش و علت حضور با ایشان هماهنگ می شود.
 
 مدارک لازم برای تشکیل پرونده بشرح زیرمی باشد:
 
الف)مدارک لازم برای تشکیل پرونده افرادی که از طریق آزمون استخدام می شوند
 
1. فتوکپی تمام صفحات شناسنامه همراه اصل شناسنامه
2. فتوکپی کارت ملی پشت و رو ( حتی صفحه توضیحات و انتخابات )
3. سه قطعه عکس جدید 4*3 سیاه و سفید پشت نویسی شده
4. فتوکپی مدارک تحصیلی ویا گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل
5. گواهی ایثارگری ( فرزند شهید – خواهر یا برادر شهید – آزاده – رزمنده – جانباز )
6. گواهی فعالیت در بسیج با ذکر تاریخ و نوع عضویت (عادی یا فعال)
7. ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشی) و یا گواهی پذیرش مقاله
8. ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی
9. گواهی احراز رتبه علمی ، فرهنگی، مذهبی و ... در سطح شهرستان، استان، کشور یابین المللی
10.گواهی سابقه کار مرتبط با رشته شغلی ( با ذکر تاریخ اشتغال و عنوان شغل )
11. ارائه طرحهای پژوهشی مرتبط با رشته شغلی وگواهی تایید آن
12.گواهی نامه مهارتهای هفتگانه را یانهICDL از مراکز معتبر ویا ارائه گواهیهر کدام از مهارت ها بطور جداگانه
 
مدارک لازم جهت داوطلبان تبدیل وضعیت استخدامی :
 
1. عکس 4*3 جدید سیاه وسفید 2 قطعه
2. کپی کارت ملی پشت و رو
3. کپی تمام صفحات شناسنامه به همراه  اصل شناسنامه
4. کپی آخرین حکم کارگزینی

 ضمناً قطعات کاغذ کپی کوچکتر از A5   نبوده و حتماً خوانا باشند


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0