اخبار
برگزاری رقابت های ورزشی کارکنان هسته گزینش

به مناسبت فرا رسیدن سال روز تشکیل گزینش، یک دوره رقابت های ورزشی بین کارکنان این هسته، زیر نظر هیأت مرکزی گزینش برگزار شد.

این رقابت ها روز 24 دی 1399 در رشته های دراز نشست، پرش، طناب زنی و شنا در سالن تربیت بدنی دانشگاه اجرا شد.