اخبار
رتبه برتر برای هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

     هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بین هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، در ارزیابی کارشناسان ارزیابی گروه آموزش و نظارت هیات مرکزی هسته گزینش در سال 1397، موفق به کسب رتبه برتر شد.

     به دنبال کسب این رتبه، دکتر سید کامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر هیات مرکزی هسته گزینش در مراسمی با اهدای لوح سپاس از ام لیلا موسوی فضل، مدیر هسته گزینش دانشگاه و کارکنان این هسته تجلیل کرد.