اخبار اسلایدی
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مراجع قضایی 2 در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه